IdeeDeinze24

Een unieke plek voor al je goede ideeën!
Lees hier alle ideeën om van Deinze een mooiere stad te maken.
Of dien er zelf één of meerdere in!

Dit zijn jullie schitterende ideeën

 • Veiligheid

Straatverlichting

Steek ze terug aan zodat het ‘s morgens en ‘s avonds terug veilig is !!!!!
Iedereen voelt zich onveilig die ‘s morgens naar zijn werk moet of naar het station.
Dit hoor je overal maar Deinze heeft er geen gehoor aan. Mss moeten we wachten op een zware inbraak of aanranding !!!!

Frank A.

 • Veiligheid
 • Mobiliteit

Rondpunt maken waar Stijn Streuvelslaan en Houtkantlaan samenkomen

In Petegem splits de Stijn Streuvelslaan (ter hoogte van de Houtkantlaan) in 2 kleine straatjes. Deze 2 vertakkingen komen beide samen op de Houtkantlaan, wat zorgt voor het principe van een rondpunt. Om een veiligere verkeerssituatie te bekomen op de kruispunten van deze wegen, zou het beter zijn om van het grasveldje tussen de splitsingen van de Stijn Streuvelslaan ook daadwerkelijk een rondpunt te maken. Enkel het plaatsen van verkeersborden op dit grasveld zouden de onveilige situaties hier al kunnen verhelpen.

Zoë V.

 • Veiligheid

Snelheidsremmmers in Renaat de Rudderstraat

Er wordt veeel te snel gereden in R. De Rudderstraat. Waarom geen verkeersplateau ter hoogte van de Poeldendries..? Zoals in de Moorstraat ter hoogte van Ter Varent en onlangs ter hoogte van de Brouwerijstraat. Een wegversmalling zou ook al een verbetering zijn. Er zijn trouwens veel jongeren die daar oversteken met de fiets om naar station te gaan.. veel te gevaarlijk. Eerste snelheidsremmer ligt aan garage Van den berghe.. veel te ver weg ... constant snelheden daar van min 70 km/ph.. EN ZWAAR vrachtverkeer !

Sven N.

 • Leefmilieu

GFT

Elke Deinzenaar krijgt gratis GFT bak. Ophaling adhv stickers die gekocht kunnen worden in de winkel.
Dit doordat in 2024 geen etensresten meer in restafval mogen.

Sigi V.

 • Leefmilieu

Opkuisgrafiti

De brugpeiler, op de toegangsweg naar de brielmeerschen vanaf de parking aan de brielpoort, staat vol met grafiti.
Overschildert dat met de tekst:
Welkom op de brielmeerschen.

antoon m.

 • Leefmilieu

Opkuisgrafiti

De brugpeiler, op de toegangsweg naar de brielmeerschen vanaf de parking aan de brielpoort, staat vol met grafiti.
Overschildert dat met de tekst:
Welkom op de briemeerschen.

antoon m.

 • Veiligheid
 • Mobiliteit

Realisatie mobiliteitsplan & dorpskernvernieuwing Nevele

Er is al veel en mooi studiewerk aanwezig om de mobiliteit te verbeteren in en om Nevele (bvb. het omleiden van zwaar vrachtverkeer en de dorpskernen verkeersluw en veilig maken). Zie links:
https://www.deinze.be/mobiliteitsplan-nevele
https://www.deinze.be/dorpskernvernieuwing-nevele

Het zou prachtig zijn voor de alle inwoners om dit duur studiewerk verder af te toetsen aan de huidige realiteit en effectief om te zetten in een concreet uivoeringsplan.

Anoniem n.

 • Veiligheid
 • Economie
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal beleid
 • Woonbeleid

mobiliteit en toegankelijkheid voor minder-mobielen

Er is in Deinze veel te doen om het behalen van prijzen als "fietsstad" . O.K. , dit is goed voor de mobiele mensen . Er is echter bijna geen aandacht voor de minder mobielen : ouderen , mensen met een probleem om zich op een vrij normale wijze fysiek (te voet) te verplaatsen ( ook o.a. rolstoelpatienten ) . De directe toegang tot zelfstandige zaken (winkels ,cafetaria's) wordt meer en meer belemmerd door het wegnemen van parkeerplaatsen , het beperken van de parkeerduur en de prijs die moet betaald worden om te parkeren . Eveneens zijn heel wat voetpaden , oversteekplaatsen etc.. nog niet zo rolstoelvriendelijk . Het is dringend nodig dat het beleid hiermede rekening houdt en op die wijze de handel opnieuw laat bloeien .

Maurice D.

 • Veiligheid
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke ordening

Landgemstraat

De Landegemstraat tussen Vosselare en Landegem bestaat uit compleet verouderde betonnen platen. Waar er max 50/u gereden mag worden, rijdt men vaak veel en veel sneller, waarbij het ook vaak vrachtverkeer betreft, wat voor enorm veel geluidsoverlast zorgt en bovendien erg onveilig is. Een grondige heraanleg van de Landegemstraat, zoals reeds enkele jaren beloofd, zou dit probleem oplossen. Een oversteekpunt voor de vele fietsers Gentstraat-Egelare moet daar zeker bij horen.

Michiel V.

 • Andere

Minder geluid

Sinds december speelt er 5 dagen op 7 muziek in de Tolpoortstraat. Een beslissing van het stadsbestuur; de muziekbox staat pal op mijn appartement gericht en zorgt sindsdien voor bijzonder veel stress. Ik kan tijdens de zomer mijn ruiten niet openzetten, op zaterdag niet uitslapen omdat de muziek al vroeg start en moet mijn dampkap opzetten om het geluid weg te filteren- anders onmogelijk om me te concentreren tijdens het werk. De muziekboxen zijn maar 1 van de zaken die veel lawaaioverlast veroorzaken: het geluid van brommers weergalmt gigantisch hard (als ik op mijn terras zit en er passeert een brommer, kan je elkaar niet verstaan), ‘s avonds wordt er vaak geroepen in de straat. Het wordt stilaan echt te veel. In alle andere gemeenten onderneemt het stadsbestuur acties om geluidsprikkels te verminderen, hier plaatst het stadsbestuur er nog bij, en voor wat? Meer acties om geluidsarmere gemeente te zijn, zou welkom zijn, zoals een decibelmeter, het weghalen van de muziekboxen.

Morgane L.

Plaats jouw idee